Posted by on 4th December 2018

Een vijfde van de mensen denkt geen beroep te kunnen doen op het eigen netwerk voor hulp als ze die in de toekomst nodig zouden hebben. Van de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bedoeld om mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen, denkt 85 procent geen hulp te kunnen inroepen uit de eigen omgeving. 
Source: News

Posted in: Uncategorised
Tags:

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply